#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 19:16:25

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

ZHápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.3.2019

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 19. března 2019

 

Přítomni: p.Brož,  Dundr, , Klíma, Kolda ,Koldová , Kvasnička,  Šmída  

 Omluveni:

Program: 1. Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Projednání hospodaření obce k 28.2.2019

                  4. Domovní čističky odpadních vod

                  5. Různé

                  6. Diskuse

                  7. Usnesení, závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Brož a Kolda
 2. Z posledních zasedání  nebyly uloženy žádné úkoly.
 3.   K 28.2.2019 hospodařila obec následovně:-příjmy činily 683 088,73 Kč, tj. 20,79 %  ročního rozpočtu a výdaje 330 070,44 Kč, tj. 10,04 % ročního rozpočtu.
 4. Domovní čističky odpadních vod. Projednána Výzva k podání  návrhů na realizaci veřejné zakázky spojené s realizací provedení akce Decentralizované čištění odpadních vod v jednotlivých částí obce Milý, Stráň, Bor Obec Milý. Výzva bude od 20.3.2019 zveřejněna na úřední desce obce.
 5. Různé:

  V tomto bodě bylo projednáno:

  -  znění nové smlouvy na dodávku vody z Obce Srbeč zpracovanou JUDr.Juppovou. Smlouva byla schválena k podpisu.

  - nová podoba internetových stránek obce, po schválení bude dán pokyn k dopracování.

  - Informace  o provedené kontrole ÚP Příbram na čerpání prostředků na VPP-bez závad. Podána žádost na VPP v r.2019-p.Šabaka.

  - informace o průběhu jednání o integraci autobusové dopravy v oblasti.

   

   6.  Diskuse:

  p. Kolda -opatření při nedostatku vody.

   

   

 6. Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:
 1. Zastupitelstvo obce Milý  schvaluje :
 1. Zadávací podmínky na výběrové řízení na výstavbu DČOV.
 2. Smlouvu na dodávku vody s obcí Srbeč.

   

   

  Příští zasedání se koná 23.4.2019

   

   

  .

   

  Starosta obce : ___________________________________

   

  Ověřovatelé zápisu :   ______________________________________________________-

   

                   

 

Vyvěšeno: 19. 3. 2019

Datum sejmutí: 4. 4. 2019

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět