#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 20:40:55

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání ze dne 25.5.2021

Zápis

Ze zasedání zastupitelstva Obce Milý dne 25. května 2021

Přítomni:  p.Brož, Dundr.Klíma, Kolda, Kvasnička,

Omluveni: sl. Koldová, p. Šmída

Program :  1. Zahájení

                    2. Kontrola usnesení          

                    3. Hospodaření obce k 30.4.2021

                    4. Odpady

                    5. Různé

                    6. Usnesení, závěr

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Brož a Klíma.
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 30.4.2021 činily příjmy obce 1.192.223,28 Kč, tj. 31,10% ročního rozpočtu a výdaje činily 836.773,01 Kč, tj. 21,83 % ročního rozpočtu.
 4. Ke dni 1.1.2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 541/2020 Sb. Největší dopad na obce má v části pojednávající  o skládkování, kde je započítána největší část odváženého odpadu, v r.2020 to činilo 198 m3, ostatní odpad byl v objemu 163 m3.Od letošního roku se zvyšuje poplatek za sklákovánéí  o 300 Kč za tunu.to  zvyšuje tlak na zvýšené třídění odpadů, z čehož může být uplatněna tzv. třídící sleva, což jsme učinily v březnu 2021.
 5. Dalším krokem může být zavedení systému D2D. To je umístění nádob na tříděný odpad s výjímkou skla ke každému domu, který má nádobu na směsný komunální odpad. Tzn celkem 3ks nádob s cyklem vyvážení po týdnu:-SKO-platy-SKO-papír. Zastupitelstvo s tímto záměrem soouhlasí.
 6. Různé:
 • Zastupitelstvo projednalo a schválilo servisní smlouvu s firmou JD Rozhlasy.
 • Informace o odpovědi přededy SD jednota ohledně stavu prodejny v Milém.
 • Zastupitelstvo projednalo žádosti o odprodej pozemků:

  O.Součková-předzahrádka před domem čp. 54, zastuipitelstvo souhlasí.

  L.Jelínková -předzahrádka a kus přilehlého pozemku u čp. 19-jen předzahrádku.

  V.Bischof- pozemek p.č.709/4- zasupitelstvo nesouhlasí.

            -      Ve dnech 26. a27. června budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad

            -      Firma Vodní zdroje zpracovává projekt na propojení nového vrtu do stávájící vodárny,  

     s detaily budeme seznámeni, během mněkolika týdnů.

 •  Projektant p.Žák pokročil v jednání  o povolení DČOV jak na Povodí Vltavy, tak s vodoprávním úřadem v Rakovníku. V současné době bude kontaktovat jednotlivé  uživatele ohledně konkretního umístění čističek, aby to zahrnul do projektů. Po domluvě se SFŽP budeme žádát o prodloužení termínu dokončení do 30.9.2022.
 • Zastupitesltvo schvaluje o. Helenu Mandovou kronikářkou obce.
 1. Diskuse:   

         Nebyly diskusní příspěvky.

 2. Usnesení

  Zastupitelstvo obce schválilo hlasy všech přítomných zastupitelů následující usnesení:

 1. Schvaluje servisní smlouvu s firmou JD Rozhlasy.
 2. Schvaluje p. Mandovou kronikářkou obce.

  Příští zasedání bude 22.6.2021

   

   

  Starosta obce: _____________________________________

   

   

Ověřovatelé zápisu: _________________________________________

Vyvěšeno: 25. 5. 2021

Datum sejmutí: 10. 6. 2021

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět