#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 20:09:12

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastuputelstva ze dne 23.2.2021

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 23.1.2021 Přítomni: p.Brož. Dundr„ Klíma, Kolda, , Kvasnička,

Omluveni: p. Šmída -nemoc, sl.Koldová

Program: I.Zahájení

 1. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání
 2. Hospodaření obce a inventarizace majetku
 3. Různé
 4. Diskuse

6 Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné . Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Kolda a Dudr
 2. Z ,posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31.12.2020 činily příjmy rozpočtu celkem 3.945.102,39 Kč, což bylo 106,58% schváleného rozpočtu a výdaje činily 3.493.163,81 Kč, což bylo 94,37 % schváleného rozpočtu. Rozpočet skončil jako přebytkový.

Bvyla provedena inventarizace dle§ 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů ke dndi 31.12.2020. Všechen inventarizovaný majetek podléhající této inventarizaci i zústatky na účtech odpovídají skutečnosti. Zastupitelstvo schvaluje vyřazení 10ks DHIM v celkové hodnotě162313,30 Kč-viz příloha zápisu.

 

 1. V tomto bodě bylo projednáno:

-Přezkoumání hospodaření za strany KÚ Středočeského kraje bude provedeno až 26.5.2021,

tudíž schválení účetní závěrky za rok 2020 a závěrečného účtu za rok 2020 proběhne v měsíci červnu 2021.

-DČOV jsou ve stadiu projektové přípravy, v současné době pobíhá hydrogeologický průzkum Bude nutno připravit smlouvy na provoz a umístění ČOV s jednotlivými občany.

- byl zpracován projekt na částečnou opravu kaplesv.Michala včetně rozpočtu, velkové náklady činí 60782 Kč vč.DPH. Na akci lze požádáat o dotaci, čímž se náklady pro obec sníží.

Zatupitelstvo souhlasí s žádostí o dotaci„

-Zastupitelstvo schválilo  podání žádosti o nové vytýčení zastavěného území obce vzhledem k tomu, že od r. 2008 było postaveno několik rodinných domů.

 1. ¨Diskuse: nebyly žádné příspěvky

 

6 .. Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

 1. Zastupitelstvo schvaluje výsledky inventarizace k 31.12.2020.
 2. Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na opravu kaple sv.Michala.
 3. Zastupitelstvo schvaluje žádost o nové vymezení zastaveného území obce.

 

Vyvěšeno: 23. 2. 2021

Datum sejmutí: 11. 3. 2021

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět