#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 19:20:51

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 26.11.2019

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 26. listopadu 2019

 

Přítomni: p.Brož,   , Klíma, Kolda ,Koldová , Kvasnička,  Šmída  

 Omluveni: p. Dundr

Program: 1. Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Projednání hospodaření obce k 31.10.2019

                  4. DČOV

    5. Místní poplatky

                  6. Různé

                  7. Diskuse

                   8. Usnesení závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Brož a Koldová
 2. Z posledních zasedání  nebyly uloženy žádné úkoly.
 3.   K 31.10.2019 hospodařila obec následovně:-příjmy činily 3.089.772,02 Kč, tj. 94,03 %  ročního rozpočtu a výdaje 1.791.634,44 Kč, tj. 54,52 % ročního rozpočtu. Byly uloženy úkoly k přípravě rozpočtu na rok 2020, který bude projednán na příštím  zasedání zastupitelstva.
 4. Domovní čističky odpadních vod:

  V tomto bodě bylo projednáno:

  -  informace o vyjádření Odboru životního prostředí MÚ Rakovník. Ohlášení stavby bylo převedeno na stavební řízení, přičemž bude požadována kompletní stavební dokumentace ke každé  DČOV.

  - negativní postoj Povodí Dolní Vltavy k vsakování odpadních vod do vod podzemních, o této otázce bude ještě jednáno.

  - V pondělí 2.12.2019 proběhne jednání s potencionálním zhotovitelem stavby.

   5. Místní poplatky:

          Od 1.1.2020 vstupuje v platnost novela zákona o místních poplatcích. Z tohoto důvodu musí      obec  vydat nové vyhlášky odpovídající novému zákonu č.278/2019 Sb. Návrhy vyhlášek na poplatky:

 •  poplatek ze psů
 • poplatek z pobytu
 • poplatek za využívání veřejného prostranství
 • poplatek ze  vstupného
 • poplatek za povolení vjezdu s motorovými vozidly do vybraných míst obce
 • poplatek za provoz systému shromažďování , sběru a odstraňování komunálního odpadu

          budou zveřejněny na úřední desce obce a budou schvalovány na příštím zasedání zastupitelstva.

 1. Různé.

  V tomto bodě bylo projednáno:

  -  S účinností od 1.1.2019 zvyšuje Obec Srbeč cenu vody na 30,00 Kč/m3 vody. Z tohoto důvodu bude cena vody v Milém zvýšena k 1.1.2020 na 33,00 Kč/m3 vody. Proto bude nutné provést .

  odečty vodoměrů-Milý -p. Klíma, sl. Koldová, Stráň,  Bor-p. Brož a Kvasnička

  -starosta obce  zajistí instalaci nového většího vodoměru

  -  Dne  bude provedena  kontrola ze strany Odboru životního prostředí MÚ Rakovník zaměřená na plnění povinnosti vyplývajících ze zákona o vodovodech a kanalizacích.

  - v sobotu 6.12.2019 od 17.00 hodin bude rozsvěcení vánočního stromu.

  -poděkování Svazu těl. postižených Nové Strašecí za příspěvek v roce 2019.

  - firma Marius Pedersen  nabídla zajištění nového kontejneru na hřbitov, a to zakoupení(45,350 Kč bez DPH nebo formou dlouhodobého  pronájmu(9.855 Kč/rok).

  -Zastupitelstvo souhlasí s působností MAS Rakovnicko v obvodu obce  pro období 2021-2027.

  - bude realizována výměna venkovního el. vedení za kabely v dolní části obce.

   

  -2-

   

   6.  Diskuse:

  p. Kolda – do rozpočtu na r.2020 zařadit opravu čekárny

   

   

   

  7.Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

 1. Zastupitelstvo obce Milý  schvaluje :
 1. Působnost Místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. v územním obvodu obce pro období 2021-2027.
 2. Cenu vodného 33,00 Kč/m3 s účinnosti od 1.1.2020
 1. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce připravit na příští zasedání zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2020.
 2. Zastupitelstvo ukládá  starostovi obce připravit návrhy obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům.
 3. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem kontejneru  na hřbitov od firmy Marius Pedersen.
 4. Pro rok 2020 zůstávají ceny za vývoz popelnic stejné jako v r,2019.
 5. Zastupitelstvo  ukládá provést odečty vodoměrů do 17.12.2019.
 6. Starosta obce projedná a zajistí instalaci nového hlavního vodoměru

   

   

   

   

  Příští zasedání se koná 17.12.2019

   

   

  .

   

  Starosta obce : ___________________________________

   

  Ověřovatelé zápisu :   ______________________________________________________-

   

                   

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2019

Datum sejmutí: 13. 12. 2019

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět