#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 19:10:14

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2020

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 23.6.2020

 

Přítomni: p.Brož,  Dundr, Klíma, Kolda, Kvasnička,Šmída

Omluveni: sl. Koldová

Program: 1.Zahájení

 1.  Kontrola usnesení z předcházejících zasedání
 2. Hospodaření obce k 31.5.2020
 3. Závěrečný účat za rok 2019
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Různé
 6. Diskuse

8   Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Brož a Kolda
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31.5.2020 činily příjmy rozpočtu celkem 1.347.668,10 Kč, což bylo 36,41% schváleného rozpočtu a výdaje činily 1.327.525,14 Kč, což bylo 35,86 % schváleného rozpočtu. Žádné výdaje dle paragrafů nebyly překročeny.
 4. Byl projednán a schválen Závěrečný účet Obce Milý za rok 2019. Přezkoumání hospodfaření proběhlo dne  20.5.2020 Odborem interního auditu KÚ Středočeského kraje bez zjištěných závad. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet za rok 2019 bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní zá věrku  za rok 2019.

 

 1. V tomto bodě bylo projednáno:

- návrh na zřízení všcného břemena na pozemku p.č.835/8 v k.ú.Milý za jednorázovou úhradu 1000,00Kč. Zastupetilstvo souhlasí.

- Zastupitelstvo vzalo na vědomí změnu svozového plánu komunálního a tříděného odpadu od 28.6.2020. Změna bude na ÚD v elektronické i písemní podobě.

- Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o skartačním řízení, které proběhlo 2.6.2020.

-Zastupitelstvo trvá na odvolání proti Rozhodnutí MÚ Nové Strašecí č.j.1480/328/330/19/OV/Dv.

-podána informace ze Sněmu mikroregionu Novostrašecko ze dne 17.6.2020.

-Zastupitelstvo nemá námitek ke stavebními úpravám v č.p. 14.

 

 1. Diskuse:

p.Šoura – je třeba ostíhat živý  plot nad chodníkem a zadělat díru v Zabrance.

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 8„ Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet ze rok 2019 bez výhrad.
 2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2019
 3. Zastupitelstvo souhlasí s e zřízením věcného břemene nap.č.835/8.3-6/2020.

   

  Příští zasedání bude  22.9.2020

   

   

   

   

   

  Starosta  obce :   

   

Ověřovatelé zápisu :

Vyvěšeno: 25. 6. 2020

Datum sejmutí: 31. 7. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět