#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 22:07:52

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

zápis ze zasedání zastupitelstva dne 27.11.2018

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 27. listopadu 2018

 

Přítomni: p.Brož,  Dundr, , Klíma, Kolda , , Kvasnička,  Šmída  

 Omluveni: sl.Koldová

Program: 1. Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Projednání hospodaření obce k 31.10.2018

                  4. Různé

                  5. Diskuse

                  6. Usnesení

                  7. Závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Brož a Kolda
 2. Z posledních zasedání  nebyly uloženy žádné úkoly.
 3.   K 31.10.2018 hospodařila obec následovně:-příjmy činily 2.839.601,29 Kč, tj. 92,22 %  ročního rozpočtu a výdaje 1.460.279,15 Kč, tj. 47,43 % ročního rozpočtu. Byly uloženy úkoly k přípravě rozpočtu na rok 2019, který bude projednán na příštím  zasedání zastupitelstva.
 4. Různé:

  V tomto bodě bylo projednáno:

  -  informace o žádosti o dotaci z SFŽP  na výstavbu DČOV. Žádost půjde začátkem prosince 2018 ke schválení vedením Fondu. Celkové náklady by měly činit 6.932 tis-Kč,  požadovaná dotace  je 5.210 tis. Kč(75%).

  - podána informace o setkání u kardinála S.Duky ohledně dotací na opravu kostelíka.

  - zastupitelstvo projednalo prodej obecních pozemků v k.ú. Milý , a to p.č. 655/1, trvalý travní  porost o výměře 139 m2, p.č. 656/13, zahrada o výměře 68 m3 p. Vladimíru Bischofovi a p.č. 6/1, zahrada o výměře 190 m2, p.č. 7 trvalý travní porost o výměře 45 m2  p.Janu Košutovi. Vše za cenu 50,00 Kč/m2. Oznámení o prodeji bylo zveřejněno na úřední desce od 12.11. do 27.11.2018. Zastupitelstvo prodej schválilo.

  -zastupitelstvo se seznámilo s plánem společnosti ČEZ na obnovu vedení NN v části obce. Záměrem akce je přeložení vedení NN s venkovního vedení do země. Zastupitelstvo v té souvislosti projednalo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby. Dále byly projednány a schváleny podmínky pro realizaci stavby, o to- uvedení všech dotčených ploch do původního stavu, zachování veřejného osvětlení a obecního rozhlasu.

  - v sobotu 1.12.2018 od 17.00 hodin bude rozsvěcení vánočního stromu.

   

   6.  Diskuse:

  Nebyly diskusní příspěvky,

   

   

 5. Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:
 1. Zastupitelstvo obce Milý  schvaluje :
 1. Prodej pozemků: p.č.6/1 v k.ú. Milý, zahrada , výměra 190m2 a p.č. 7 v k.ú.Milý,trvalý travní  porost, výměra 45 m2 p.Janu Košutovi za cenu 50,00 Kč/m2,

  p.č. 655/1 v k.ú. Milý, trvalý travní porost, výměra 139 m2, p.č. 656/13 v k.ú. Milý, zahrada, výměra 68 m2 p. Vladimíru Bischofovi za cenu 50,00 Kč/m2.

 2. Necschvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s., požadováno doplnění požadavků obce.
 1. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce připravit na příští zasedání zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2019 

   

   

   

  -2-

   

  Příští zasedání se koná 18.12.2018

   

   

  .

   

  Starosta obce : ___________________________________

   

  Ověřovatelé zápisu :   ______________________________________________________-

   

                   

 

Vyvěšeno: 27. 11. 2018

Datum sejmutí: 13. 12. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět