#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 22:42:11

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 24.11.2020

Zápis

 

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 24.11.2020

 

Přítomni: p.Brož. Dundr, Klíma, Kolda, Koldová, Kvasnička,

Omluveni: p. Šmída -nemoc

Program: l.Zahájení

 1. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání
 2. Hospodaření obce k 31.10.2020
 3. Různé
 4. Diskuse

6 Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné . Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Kolda a Koldová
 2. Z :posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31.10.2020 činily příjmy rozpočtu celkem 3.193.582,54  Kč, což bylo 86,27% schváleného rozpočtu a výdaje činily 2.528.452,85 Kč, což bylo 68,31 % schváleného rozpočtu. Žádné výdaje dle paragrafů nejsou překročeny.

Byl projednán a schválen Plán inventarizací za rok 2020. Inventarizační komise ve složení p. Kolda, p. Brož a p. Pešulová.

         Do příštího zasedání je nurno připravit rozpočet obce na rok 2021,zpracuje starosta obce.

        

 1. V tomto bodě bylo projednáno

- projednán a schválen prodej pozemku p.č.851/13 v k.ú.Milý, ostatní plocha o výměře  75 m2 p.Vladimíru  Skolilovi za cenu 50,00 Kč/m2.

- projednán a schválen prodej pozemku p. č.851/12 v k.ú. Milý, ostatní plocha o výmeře 26 m2 o. L.Vlasákovi za cenu 50,00 Kč/m2.

  V obou případech hradí  kupujících náklady na rozdělení pozemku a poplatek za vklad do KN.

- projednána  žádost Svazu zdravotně postižených Nové Strašecí o příspěvek na činnost v roce 2021.       Schválena částka 2000,00 Kč.

- Był převeden movitý majetek v kapli sv.Michala v Milém z církve na obce. Rovněž był převeden odběr el.energie. Był vypracován nový statický posudek a bude žádáno o dotaci na provedení statického  zajištění stavby ve spolupráci s orgány pamatkové péče..

-informace o přeložce vedení el.energie v Milém.

-pro urychlení schvalovacího procesu výstavby DČOV była provedena změna osoby projektanta.

 

 1. Diskuse:

P. Kolda připomněl špatný stav bývalé prodejny potravin. Starosta obce  napíše na SD Jednota svýzvu na uvedení do řádné stavu.

6.. Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

 1. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Svazu zdravotně postižených ve výši 2000,00 Kč.
 2. Zastupitelstvo ukládá starostovi obce připravit a na příštím zasedání předložit rozpočet obce na rok 2021.
 3. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 851/12 v k.ú. Milý ,ostataní plocha, výměra 26,00 m2 p. L.Vlasákovi za cenu 50,00 Kč/m2 a prodej pozemku p.č. 851/13 v k.ú.Milý, ostatní plocha, výměra 75,00 m2 p. V.Skolilovoi za cenu 50,00 Kč/m2.

 

 

Příští zasedání bude 15.12.2020

 

Starosta  obce : -    -  -   -        - - - - - - - - - -

Ověřovatelé zápisu -:   -    - -   )  ll_v   _   -,,_y-    _      _      

Vyvěšeno: 24. 11. 2020

Datum sejmutí: 31. 12. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět