#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 23:16:06

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 22.6.2021

Zápis

Ze zasedání zastupitelstva Obce Milý dne 22. června 2021

Přítomni:  p.Brož, Dundr.Klíma, Kolda, Kvasnička,

Omluveni: sl. Koldová, p. Šmída

Program :  1. Zahájení

                    2. Kontrola usnesení          

                    3. Hospodaření obce k 31.5.2021

                    4. Závěrečný účet obce za rok 2020

                    5. Schválení účetní záverky za rok 2020

                    6. Různé

                    7. Usnesení, závěr

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Dundr a Kolda
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 30.5.2021 činily příjmy obce 1.442.851,41 Kč, tj. 37,63 % ročního rozpočtu a výdaje činily 1.047.684,02 Kč, tj. 27,33 % ročního rozpočtu. Bylo schváleno rozpočtové opatření č.1/2021 na základě zjištění při kontrole hospodaření
 4. Zastupitelstvo projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku  přezkoumání  hospodaření obce za rok 2020. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2020.
 6. Různé:
 • Zastupitelstvo projednalo a schválilo Protokol o posouzení a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele a Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Schvaluje jako dodavatele firmu Zakra s.r.o. Sokolovská 784/41  Plzeň. Jedná se o výběr dodavatele projektu na akci DČOV.
 • Zastupitelstvo projednalo žádosti o odprodej pozemků:

  -Ing.Josef Šagát, Milý č.13-část pozemku 851/1, cca 110m2-nesouhlas

  -pozemek 851/7 v k.ú. Milý, ostatní plocha o výměře 23 m2 prodej za cenu 50,00 Kč/m2 p.o.Součkové(záměr schválen 26.5.2021).

            -      Ve dnech 26. a27. června budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad

            -     

 1. Diskuse:   

         Nebyly diskusní příspěvky.

 2. Usnesení

  Zastupitelstvo obce schválilo hlasy všech přítomných zastupitelů následující usnesení:

 1. Schvaluje firmu Zakra s.r.o.Plzeň jako dodavatele projekčních prací na akci DČOV.
 2. Schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
 3. Schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
 4. Schvaluje prodej pozemku p.č.  851/7  v k.ú. Milý, ostatmí plocha, výměra 23  m2 za cenu 50,00 Kč/m2

  p. Olze Součkové, Milý č.54.

                  5. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021.

   

   

  Příští zasedání bude 21.9.2021

   

   

  Starosta obce: _____________________________________

   

   

Ověřovatelé zápisu: ______________________________

Vyvěšeno: 22. 6. 2021

Datum sejmutí: 8. 7. 2021

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět