#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 22:58:35

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 21.9.2021

Zápis

Ze zasedání zastupitelstva Obce Milý dne 21 září 2021

Přítomni:  p.Brož,Klíma, Kolda,Koldová , Kvasnička, Šmída

Omluveni: p. Dundr

Program :  1. Zahájení

                    2. Kontrola usnesení          

                    3. Hospodaření obce k 31.8.2021

                    4. Domovní čističky

                    5. Různé

                    6. Usnesení, závěr

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Brož a Koldová
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31.8.2021 činily příjmy obce 2.708.303,- Kč, tj. 70,64 % ročního rozpočtu a výdaje činily 1.907.381,49 Kč, tj. 49,75 % ročního rozpočtu.
 4. DČOV jsou ve fázi dokončení projektové dokumentace. V sobotu 2.10.2021 se uskutečná informační schůzka s projektantem Ing.Žákem.
 5. Různé:
 • Podána  inormace o stavu napojení vrtu pitné vody na stávající  vodárnu.Je zpracována studie, která je součástí žádosti o povolení  k Vodoprávnímu úřaadu v Rakovníku.
 • Zastupitelstvo projednlo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemena z akce obnova vedení NN  .
 • Od 1.1.2022 bude nutno změnit OZV o místním poplatku za komunální odpad. Do příštího zasedání bude předložen nábvrh nové vyhlášky dle novely zákona o odpadech.  
 • Informace Fon.ředitelství o změnách v dani z nemovitostí,
 • Projednány žádosti o odkup obecních pozemků:
 •                                                                                       -p. Jelínková-pozemek č. 8/5 a123/9-zamítnuto
 1. Manž.Lhotákovi-část p.č.851/1-nutné dělení bude řešeno
 2.    Diskuse:   

           -p. Mandová-proč newní ÚP, přidělat koš na vyhlídce řetězem, zjistit možnost kontejneru na kovový odpad

           - p. Šunková-dotace na černé skládky a opravu kostelíka.

           -p  Koldová-- Uvedení prostoru v zabrance do původního stavu po akci přeložky NN

      

 

Usnesení

Zastupitelstvo obce schválilo hlasy všech přítomných zastupitelů následující usnesení  

 1. Ukládá starostovi obce připravit návrh nové   OZV o místním poplatku.
 2. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení NN
 3. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek obci Srbeč ve výši 250000- Kč na opravu vodárny.
 4. Zajistit rozbory vody po případných naváriích a znečištění vodovodu.

 

Příští zasedání bude 23.11.2021

 

 

Starosta obce: _____________________________________

 

 

Ověřovatelé zápisu: ______________________________________________

_____________________________

Vyvěšeno: 22. 9. 2021

Datum sejmutí: 8. 10. 2021

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět