#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 19:14:48

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 19.6.2018

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 19. června 2018

 

Přítomni : p.Dundr, Charvát,Klíma, Kolda,Koldová, Kvasnička,  Šmída

Omluven: 0

 

Program :  1. Zahájení

                    2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                    3. Hospodaření obce k 31.5.2018

                    4 Schválení  účetní  závěrky za rok 2017

                    5 Závěrečný účet Obce Milý za rok 2017

                    6. Různé

                    7. Diskuse

                    8. Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání  je  usnášení  schopné. Ověřovateli zápisu byli zvolení p.Dundr a Klíma.
 2. Z  posledního  zasedání  byl úkol jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenována p. Pešulová  
 3. K  31.5.2018 činily příjmy obce celkem 1.176.004,05 Kč, tjJ. 38,19% ročního rozpočtu  a  výdaje  činily  celkem 664.514,15 Kč, tj. 21,58 % ročního rozpočtu.
 4. Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky účetního rok 2017 kdy celkové příjmy činily 3.019.948,86 Kč , což bylo 106,43%  rozpočtu a výdaje činily 1.926.567,30 Kč, což bylo 67,90 % rozpočtu. Zastupitelstvo účetní závěrku za rok 2017 schválilo.
 5. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2017. Součástí projednání byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milý za rok 2017 ze dne  25.5.2018. Ve  zprávě  je konstatováno, že  nebyly  zjištěny žádné nedostatky.  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet  obce Milý za rok 2017 bez výhrad.
 6. V tomto bodě bylo projednáno :

  -informace o kontrole kvality vody ze strany KHS Praha-bez závad.

  -  -pokračuje příprava podkladů pro DČOV, žádost je podána na FŽP.

  - cesta k chatičkám, proběhlo další místní šetření minulý týden, čeká se na rozhodnutí   stavebního úřadu.

  - Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej  následujících pozemků:

    p.č. 650/4 v k.ú. Milý, trvalý travní porost o výměře 37 m2 a 647/4 v k.ú. Milý, ostatní plocha o výměře 15 m2  p. Jaroslavu Kulichovi, Arbesova 1077 Slaný za cenu 50,00 Kč/m2

    p.č. 141/3 v k.ú. Milý  ostatní plocha o výměře 237 m, p.č. 142/1 v k.ú. Milý, zahrada o výměře 632 m2 a p.č. 142/2 v k.ú. Milý zahrada o výměře 846 m2 vše za cenu 50 kč/m2 manž. Pavle a Jiřímu Koldovým, Milý č.114.

  Zákonné podmínky pro prodej byly naplněny.

 • Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyhlášku č. 1/2018 – Směrnici pro práci s osobními  údaji.
 • Zastupitelstvo projednalo a schválilo  Opatření obecné povahy – hospodaření s pitnou vodou.
 • Zastupitelstvo se vrátilo k žádosti p.Ing.Z.Šagáta  o souhlas se záměrem  s realizací projektu v č.p. 13 v Milém. Po diskusi tento zámět neschválilo, zejména kvůli  dalším nárokům na spotřebu vody.
 • Zastupitelstvo schválilo počet zastupitelů pro další volební období v počtu 7 zastupitelů obce .
 • Informace o uzavírce silnice č. III/23711 v Srbči.

   

 1. Diskuse:

   

  p. Dundr – co s dětským hříštěm na Boru. Bude dočasně zrušeno.

  p. Kolda -  bylo by vhodné hledat náhradní zdroje pitné vody. Zastupitelstvo se tímto problémem  zabývat  na dalším zasedání.

   

   

 2. Usnesení:

  Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů přijato následující usnesení:

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
 2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017
 3. Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č.1/2018
 4. Zastupitelstvo schvaluji Opatření obecné povahy – hospodaření s pitnou vodou.
 5. Zastupitelstvo schvaluje pro příští volební období počet  zastupitelů na 7.
 6. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 650/4 v k.ú. Milý, trvalý travní porost o výměře 37 m2 a 6947/4 v k.ú. Milý, ostatmí plocha o výměře 15 m2 za cenu 50 Kč/m2 p.Jaroslavu Kulichovi, Arbesova 1077 Slaný a pozemků p.č. 141/3 v k.ú. Milý, ostatní plocha o výměře 237 m2, p.č. 142/1 v k.ú. Milý, zahrada o  výměře 632 m2 a p.č. 142/2 v k.ú. Milý , zahrada o výmšře 846 m2  vše za cenu 50 Kč/m2 Pavle a Jiřímu Koldovým, Milý č. 114. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 31.5.2018 do 19.6.2018.

   

   

   Příští zasedán í bude 17.7.2018.

   

   

   

   

  Starosta  obce. __________________    Ověřovatelé zápisu : _________________________________

   

   

Vyvěšeno: 20. 6. 2018

Datum sejmutí: 6. 7. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět