#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 23:58:25

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.6.2019

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 18. června 2019

 

Přítomni : p. Dundr, Brož, Klíma, Kolda ,Koldová, Kvasnička,  Šmída

Omluven: 0

 

 

Program :  1. Zahájení

                    2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                    3. Hospodaření obce k 31.5.2019

                    4 Schválení  účetní  závěrky za rok 2018

                    5 Závěrečný účet Obce Milý za rok 2018

                    6. Různé

                    7. Diskuse

                    8. Usnesení, závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání  je  usnášení  schopné. Ověřovateli zápisu byli zvolení p. Brož a Koldová.
 2. Z  posledního  zasedání  nebyl  žádný úkol.  
 3. K  31.5.2019 činily příjmy obce celkem 1.452.134,01 Kč, tj. 44,19% ročního rozpočtu  a  výdaje  činily  celkem 759.438,16 Kč, tj. 23,11 % ročního rozpočtu. Bylo schváleno rozpočtové opaření č.1/2019.
 4. Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky účetního rok 2018 kdy celkové příjmy činily 3.500.051,47 Kč , což bylo 113,67 %  rozpočtu a výdaje činily 1.905.898,84 Kč, což bylo 61,90 % rozpočtu. Zastupitelstvo účetní závěrku za rok 2018 schválilo.
 5. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2018. Součástí projednání byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milý za rok 2018 ze dne  22.5.2019. Ve  zprávě  je konstatováno, že  nebyly  zjištěny žádné nedostatky.  Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet  obce Milý za rok 2018 bez výhrad.
 6. V tomto bodě bylo projednáno :

   

  -Ve dnech 21.-23.6.2019 budou přistaveny kontejnery na návsi a na Boru.

  - Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej  následujícího pozemku:

    p.č. 873 v k.ú. Milý, ostatní plocha o výměře 48 m2 za cenu 50 kč/m2  manž. Zdeňce a Janu Konrádyovým, Ostravská 621,199 00 Praha 9.

  Zákonné podmínky pro prodej byly naplněny.

 • Zastupitelstvo projednalo opětovnou žádost p. Vladimíra Skolila o odprodej části obecního pozemku p.č. 851 a vyslovilo souhlas se zahájením řízení o přípravě k prodeji.
 • Zastupitelstvo projednalo a schválilo  provedení zkušebního vrtu na obecním pozemku p.č. 638/1. vrt by zajistila forma Vodní zdroje a.s. Praha. Předpokládané náklady budou činit cca 350 tis. Kč.
 • Podána informace o pokračování výstavby DČOV v obci.
 1. Diskuse:

  L.Koldová – dotaz na funkci www.stránek

                     - kontrola vodoměrů v obci -provede sl. Koldová a p .Kvasnička ve dnech 4.-5.8.2019

  p. Čunát – čištění podél silnice ve stráni- provedení se dojedná s firmou AVE a projedná se s cestmistrem.

                   - kritizoval nečinnost  stavebního úřadu ohledně cesty u chatiček

  p.Šoura – připomínka, že někteří občané mají  popelnice o větším objemu, než je ve smlouvě s vývozovou firmou-  firma bude na tuto skutečnost upozorněna.

  -2-

 2. Usnesení:

  Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů přijato následující usnesení:

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
 2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018
 3. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 873 v k.ú. Milý o výměře 48,2 manž.Konrádyovým za cenu 50,00 Kč/m2.
 4. Zastupitelstvo schvaluje provedení zkušebního vrtu na pitnou vodu na p.č. 638/1.
 5. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.

   

   

   

   Příští zasedán í bude 17.9.2019.

   

   

   

   

  Starosta  obce. __________________    Ověřovatelé zápisu : _________________________________

   

   

Vyvěšeno: 18. 6. 2019

Datum sejmutí: 4. 7. 2019

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět