#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 21:55:43

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 18.12.2018

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 18.12.2018

 

Přítomni : p. Brož, Dundr , Klíma, Kolda, Koldová, Kvasnička,  Šmída

Omluveni : 0

Program : 1. Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Hospodaření obce k 30.11.2018

                  4. Rozpočet  obce na rok 2019

                  5.  Různé

                  6. Diskuse

                  7. Usnesení, závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Klíma a Dundr.

   

 2. Všechny úkoly uložené na posledním  zasedání byly splněny- návrh rozpočtu na rok 2019 byl vyvěšen na úřední desce.

 

 

 1. K  30.11.2018 hospodařila  obec  následovně.- příjmy 3.129.628,54 Kč. tj.101,64% schv.rozp.

                                                                                        - výdaje1.627.966,00,tj.52,87% schv.rozp.

             Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/2018.

             Plán inventur  na rok 2018, který obsahuje všechny důležité údaje pro provedení inventarizace  k 31.11.2018                                     Odpisový plán zůstává stejný jako v roce 2017.

   

     4..     Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2019. Byl schválen vyrovnaný rozpočet , kdy příjmy i výdaje  

            činí 3.286.000,00 Kč.  Zastupitelstvo  rozpočet schválilo  v navrhované výši.

 

6.  V tomto bodě bylo projednáno:

- byla opětovně projednána  Smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Distribuce na předělání vedení NN. Investor s návrhy obce  vznešenými na minulém zasedání zastupitelstva nesouhlasí.  Poslal i výpověď na umístění veřejného osvětlení na sloupech  el. vedení. Zastupitelstvo rozhodlo, že smlouvu odsouhlasí. Bude zahájeno jednání o přestavbě veřejného osvětlení v dotčené oblasti.                                                         

- podána informace o průběhu Sněmu obcí mikroregionu Novostrašecko ze dne 28.12.2018

- zastupitelstvo stanovuje cenu za svoz komunálního odpadu  v roce 2019 ve výši 1700,00 Kč při vývozu 1x za 14 dní a 1000,00 Kč při vývozu 1x za měsíc- současné ceny platí od r.2005.

-zastupitelstvo schválilo odměny neuvolněných zastupitelů  ve výši daných Usnesením vlády č.202/2018 Sb. s tím, že  se nebudou odměny kumulovat následovně-starosta 23432,00 Kč, místostarosta -21089,00 Kč. Předsedové výborů-2343,00 Kč a členové výborů-1953,00 Kč..

 

   7. Diskuse

 

p.Klíma- napsat upomínky na staré pohledávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 8.Usnesení:

Na závěr zasedání zastupitelstvo schválilo hlasy všech přítomných zastupitelů následující usnesení:

 1. Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Milý na rok 2019jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3.286.000,00  Kč. 
 2. Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2019 cenu za odvoz popelnic ve výši, 1000 Kč za vývoz 1x měsíčně a 1700 Kč za vývoz 1x za 14 dní.
 3. Zastupitelstvo schvaluje výši odpisů za r. 2018 dle odpisového plánu.
 4. Zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018.
 5. Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2018.
 6. Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům ve výši dle Usnesení vlády č. 202/2018 SB.v plné výši s účinností  k 1.1.2019.
 7. Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o budoucí smlouvě s ČEZ distribuce.

   

  Příští zasedání bude 19.2.2019

   

             

  Starosta obce :_____________________________________

   

   

  Ověřovatelé zápisu : ___________________________________________________---

Vyvěšeno: 19. 12. 2018

Datum sejmutí: 4. 1. 2019

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět