#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 20:37:39

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 17.12.2019

 

Přítomni : p. Brož, Dundr , Klíma, Kolda, Koldová, Kvasnička,  Šmída

Omluveni : 0

Program : 1. Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Hospodaření obce k 30.11.2019

                  4. Rozpočet  obce na rok 2020

                  5. Místní poplatky

                  6.  Různé

                  7. Diskuse

                  8. Usnesení, závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Klíma a Dundr.

   

 2. Všechny úkoly uložené na posledním  zasedání byly splněny- návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce.
 • Obecně závazné vyhlášky k problematice  místních poplatků jsou připraveny k projednání
 • Odečty vodoměrů jsou téměř dokončeny
 • Instalace nového hlavního vodoměru je v jednání
 1. K  30.11.2019 hospodařila  obec  následovně.- příjmy 3.357.748,33 Kč. tj.102,18% schv.rozp.

                                                                                        - výdaje1.964.532,19,tj.59,78% schv.rozp.

             Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/2019.

             Plán inventur  na rok 2019, který obsahuje všechny důležité údaje pro provedení inventarizace  k 31.11.2019                                     Odpisový plán zůstává stejný jako v roce 2018.

   

     4..     Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2020. Byl schválen vyrovnaný rozpočet , kdy příjmy i výdaje  

            činí 3.701.677,00 Kč.  Zastupitelstvo  rozpočet schválilo  v navrhované výši.

             Zastupitelstvo projednalo a schválilo Plán finančního zabezpečení obnovy vodovodu na roky 2020-2030.

 1.  Zastupitelstvo projednalo a schválilo Obecně závazné vyhlášky
  - č.1/2019 -o místním poplatku ze psů

  -č. 2/2019 -o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  -č. 3/2019 – o místním poplatku z pobytu

  -č. 4/2019 – o místním poplatku ze vstupného

 

6.  V tomto bodě bylo projednáno:

- podána informace o stavu v budování DČOV

- podána informace o průzkumném vrtu

- byl objednán pronájem kontejneru na hřbitov

- informace  z Valné hromady Svazku obcí pro dopravní obslužnost, příspěvek na občana   byl snížen na 60 Kč/rok.

   7. Diskuse

 

-sl. Koldová -řešení ztrát vody

-p. Šoura – zvážit využití kontejneru  na plechový odpad

 

 

 

 

 

 

-2-

 8.Usnesení:

Na závěr zasedání zastupitelstvo schválilo hlasy všech přítomných zastupitelů následující usnesení:

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 1-4/2019
 2. Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce Milý na rok 2020 jako vyrovnaný, příjmy i výdaje činí 3.701.677,00  Kč. 
 3. Zastupitelstvo schvaluje pro rok 2020 cenu za odvoz popelnic ve výši, 1000 Kč za vývoz 1x měsíčně a 1700 Kč za vývoz 1x za 14 dní.
 4. Zastupitelstvo schvaluje výši odpisů za r. 2019 dle odpisového plánu.
 5. Zastupitelstvo  schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019.
 6. Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2019.
 7. Zastupitelstvo schvaluje plán financování obnovy vodovodu pro roky 2020-2030

   

   

   

  Příští zasedání bude 28.1.2020

   

             

  Starosta obce :_____________________________________

   

   

Ověřovatelé zápisu : _______________________________

Vyvěšeno: 19. 12. 2019

Datum sejmutí: 4. 1. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět