#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 23:38:18

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání dne 28.1.2020

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 28.1.2020

Přítomni: p.Brož.  Dundr, , Klíma, Kolda, Koldová , Kvasnička, 

Omluveni: p.  Šmída -nemoc

Program : 1.Zahájení

                  2. Kontrola  usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Hospodaření obce k 31.12.2019

                  4. Různé

                  5. Diskuse

                  6  Usnesení, závěr                                   

K jednotlivým bodům programu:

Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Kolda a Brož

Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.

K 31.12.2019 činily příjmy rozpočtu celkem  3.784.426,46 Kč, což bylo 115,17% schváleného rozpočtu a výdaje činily 2.303.653,04 Kč, což bylo 70,11 %  schváleného rozpočtu. Žádné  výdaje dle paragrafů nebyly překročeny. Rozpočet skončil jako přebytkový .

V tomto bodě bylo projednáno:

-Přezkoumání hospodaření za strany KÚ Středočeského kraje bude provedeno až 20.5.2020, tudíž schválení účetní závěrky za rok 2019 a závěrečného účtu za rok 2019 proběhne v měsíci červnu 2020.

- projednána žádost Svazu zdravotně postižených o dotaci na činnost v r.2020. Schválen  příspěvek ve výši 2000,00 Kč.

-Podána informace o stavu nového  vrtu na pitnou vodu.

-DČOV jsou ve stadiu projektové přípravy.

- proběhla Tříkrálová sbírka, vybráno 4830,00 Kč. Výtežek bude využit k pořádání  akce pro děti-.

- zastupitelstvo projednalo a schválilo odměny zastupitelů  dle nařízení vlády č.202/2019 Sb., a to následovně: starosta  -25775,00 Kč, místostarosta -23198,00 Kč, předsedové výborů- 2577,00 Kč a členové výborů -2148,00 Kč, bez kumulací.

 

Diskuse:

Nebyly diskusní příspěvky.

 

6.. Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Svazu zdravotně postižených ve výši 2000,00 Kč.

Zastupitelstvo schvaluje  odměny zastupitelů dle Nařízení vlády č. 202/2019 Sb. s účinností od 1.2.2020 ve výši dle bodu 4.

 

 

Příští zasedání bude 21.4.2020

 

Starosta obce : ____________________________________

 

Ověřovatelé zápisu : ______________________________________________-

 

 

Vyvěšeno: 28. 1. 2020

Datum sejmutí: 13. 2. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět