#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 18:34:07

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání dne 27.2.2018

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 27.2.2018

Přítomni: p. Dundr, , Klíma, Kolda, , Kvasnička, , Šmída

 Omluveni:  sl.Koldová, p.Charvát

Program : 1.Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Hospodaření obce k 31.12.2017

                  4. Inventarizace majetku

                  5. Různé

                  6.Diskuse

                  7  Usnesení, závěr

                                   

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Kolda a Šmída
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31..12..2017 činily příjmy rozpočtu celkem  3.019948,86 Kč, což bylo 106,43% schváleného rozpočtu a výdaje činily 1.926567,30 Kč, což bylo 67,90 %  schváleného rozpočtu. Žádné  výdaje dle paragrafů nebyly překročeny. Rozpočet skončil jako přebytkový .
 4. K 31.12.2017 byly provedeny inventarizace dle plánu inventur na rok 2017. Nebyly zjištěny žádné   inventarizační  rozdíly a byl navržen majetek k vyřazení v celkové pořizovací hodnotě hodnotě 8.366,00 Kč dle přiloženého seznamu. Zastupitelstvo odsouhlasilo vyřazení tohoto majetku.
 5. V tomto bodě bylo projednáno:

  -Přezkoumání hospodaření za strany KÚ Středočeského kraje bude provedeno až 25.5.2018, tudíž schválení účetní závěrky za rok 2017 a závěrečného účtu za rok 2017 proběhne v měsíci červnu 2018.

  - Zastupitelstvo projednalo žádost p. Lenky Jelínkové o pronájem pozemku p.č. 8/5. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 12.2. do 27.2.2018. Zastupitelstvo odsouhlasilo nájem tohoto pozemku na dobu 10let  s nájemným 200 Kč ročně.

  - informace o plánu ČEZ Distribuce na demontáž venkovního  vedení  NN a jeho nahrazení kabelovým vedením do 31.5.2020.

  - žádost o dotaci na DČOV je připravena, čeká se na vyjádření OŽP KÚ Stř. kraje na soulad s koncepcí vodovodů a kanalizací.

  - projednána žádost Svazu zdravotně postižených o dotaci na činnost v r.2018. Schválen příspěvek ve výši 2000 Kč.

           6. Diskuse:

           Nebyly žádné diskusní příspěvky.

 1.  Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:
 1. Zastupitelstvo schvaluje provedené inventarizace k 31.12.2017 včetně soupisu majetku k vyřazení.
 2. Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem  pozemku 8/5 p. Jelínkové na dobu 10 let  s nájmem 200 Kč ročně..
 3. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek SZP N.Strašecí ve výši 2000 Kč.

   

  Příští zasedání bude 24.4.2018

   

  Starosta obce : ____________________________________

   

  Ověřovatelé zápisu : ______________________________________________-

Vyvěšeno: 28. 2. 2018

Datum sejmutí: 16. 3. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět