#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 23:19:49

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání dne 21.4.2020

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 21.4.2020

 

Přítomni: p. Dundr, Klíma, Kolda, Koldová, Kvasnička,

Omluveni: p. Šmída -nemoc, Brož

Program: 1.Zahájení

 1.  Kontrola usnesení z předcházejících zasedání
 2. Hospodaření obce k 31.3.2020
 3. Různé
 4. Diskuse

6   Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Klíma a Dundr
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31.3.2020 činily příjmy rozpočtu celkem 933.619,66 Kč, což bylo 25,22% schváleného rozpočtu a výdaje činily 867.732,63 Kč, což bylo 23,44 % schváleného rozpočtu. Žádné výdaje dle paragrafů nebyly překročeny.
 4. V tomto bodě bylo projednáno:

-Podána informace o stavu nového vrtu na pitnou vodu. Jsou dokončeny rozbory. S dodavatelem se bude urychleně řešit úprava čerpané vody.

-DČOV jsou ve stadiu projektové přípravy, probíhá třetí kolo výběrového řízení.

- projednán protokol o kontrole plnění povinností daných zákonem o vodovodech a kanalizacích. Obec plní povinnosti dané zákonem.

- projednán protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, nebyly zjištěny závady. 

- vysloven souhlas s dělením pozemků u č.p.14

-vysloven souhlas se zřízením mokřadu na p.č. 944

- zastupitelstvo rozhodlo o odpuštění najmu vč. příslušenství za pronájem pohostinství od 3/2020 do 6/2020.

-projednán dopis majitelů nemovitostí kolem obecni cesty p.č.656/7 ohledně nedodržování podmínek uvedených v Rozhodnutí. Obec podá odvolání, jelikož běží lhůta .

 

 1. Diskuse:

 

Sl. Koldová – kontejner Na velký odpad-bude v květnu.

 

6„ Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

 

 1. Zastupitelstvo souhlasí s dělením pozemku u p.č.14.
 2. Zastupitelstvo souhlasí se zřízením mokřadu na p.č. 944.
 3. Zastupitelstvo souhlasí s odpuštěním nájmu    za pohostinství  za období   3-6/2020.

   

  Příští zasedání bude 23.6.2020

   

   

   

   

   

  Starosta  obce :   

   

Ověřovatelé zápisu :

Vyvěšeno: 21. 4. 2020

Datum sejmutí: 7. 5. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět