#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 20:45:01

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedá ní zastupitelstva dne 22.9.2020

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 22.9.2020

 

Přítomni: p.Brož,  Dundr, Klíma, Kolda,Koldová, Kvasnička,Šmída

Omluveni:

Program: 1.Zahájení

       2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

       3.Hospodaření obce k 31.8.2020

       4.Různé

       5.Diskuse

6   Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Brož a Dundr
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31.8.2020 činily příjmy rozpočtu celkem 2.512.674,18 Kč, což bylo 67,88% schváleného rozpočtu a výdaje činily 2.123.791,42 Kč, což bylo 57,37 % schváleného rozpočtu. Jsou překročeny některé paragrafy jak ve výdajích, tak v příjmech schváleného rozpočtu. Bylo schváleno rozpočtové opatření č.1/2020.
 4. V tomto bodě bylo projednáno:

-Była projednána novela Řádu veřejného pohřebiště hřbitov Milý. Na základě změny zákona o pohřebnictví był vypracován nový Řád. Tem był schválen Krajským úřadem Středočeského kraje. Zastupitelstvo jej schválilo.

- podána informace o postupu realizace výstavby domovních čističek odpadních vod.

- starosta podal informaci o překládce el. vedení v dolní části obce do země a související přestavbě veřejného osvětlení.

- zastupitelstvo projednalo a neschválilo prodej pouemku p.č. 851/12 v k.ú. Milý p. Ladislavu Vlasákovi, zaměření bude prošetřeno.

- zastupitelstvo se seznámilo s žádostí p. Lenky Jelínkové o odprodej pozemku p.č. 8/5 a 123/9 vše v k.ú.Milý. Zastupitelstvo rozhodlo tyto pozemky neprodat.

- Był dořešen převod movitého majetku a přepis elektroměru v kapli Sv.Michala.

- citována výzva firmy ČEZ Distribuce a.s. na ořez křovin a stromoví pod el.vedením v celém katastru obce.

- p. Mandová se nabídla, že povede obecní kroniku, zastupiteelstvo s tímto záměrem souhlasí.

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 1. Diskuse:

.

- p.Mandová -poražení stromů u č.p.39-pozemek patří p.Muzikové

 

 8. Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje Řád veřejného pohřebiště v obci Milý.
 2. Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2020.

   

   

  Příští zasedání bude 24.11.2020

   

   

   

   

  Starosta  obce :   

   

Ověřovatelé zápisu :

Vyvěšeno: 23. 9. 2020

Datum sejmutí: 9. 10. 2020

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět