#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 23:02:32

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis z ustavujícího zasedání dne 8.11.2022

Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Milý dne 8.listopadu 2022

 

 

Přítomni : p.Machek,Šagát,Klíma,  Šmída, Kroczak, Šunka, Franěk

 

Program : 1. Zahájení

 1. Slib zvolených zastupitelů
 2. Volba starosty obce
 3. Volba místostarosty obce
 4. Volba dalších orgánů obce
 5. Stanovení finančních odměn pro zastupitele
 6. Usnesení, závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu :

 

 1. Zasedání zahájil p Zdeněk Kvasnička. Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání. Konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvolení p. Klíma a Šmída.
 2. Pan Kvasnička přečetl slib zastupitelů dle§ 69 odst.2 zákona o obcích v platném znění. Poté všichni zvolení zastupitelé pronesli slovo „slibuji" a slib podepsali. Současně převzali osvědčení o zvolení.

 

 1. Předsedající p.                  Kvasnička navrhl na místo starosty p. Ing. Zbyňka Šagáta     . Zastupitelstvo jej zvolilo do funkce starosty obce.

 

 1. Řízení zasedání převzal nově zvolený starosta. Byl   s c h v á l e n  jn á v r h, ž e  o b e c   b u d e   m í t   3  m í s t o s t a r o s t y. Z v o l e ni  b y lli   p.  M a c h e k    a    p, F r a n ě k.  . P o s l e d n í    b u d e   z v o l e n   z  ř a d   S df r u ž e n í   n e z á v i s l ý c h   k a n d i d á t ů    n a  d a l š í m  z a s e d á n í.

 

 1. Složení výborů bude zvoleno  na příštím zasedání

 

 

 1. Dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,přísluší zastupitelům s účinností od 24.9.2022 měsíční odměny ve výši stanoveným Přílohou č.1 tohoto nařízení vlády pro obce do 300 obyvatel, a to starosta  ve výši 30%, ze zákone m  s t a n o v e né   č á s t k y.

Ostatní zastupitelé se odměny vzdávají.

 

7.Na závěr zasedání bylo přijato hlasy všech přítomných zastupitelů následující usnesení:

Zastupitelstvo obce Milý

 1. Bere na vědomí, že podle§ 69, odst. 2 a 3 zákona č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen"zákona" složilo slibvšech 7 zvolených členů zastupitelstva.

            Volí podle§ 84, odst„2 písmeno m) zákona:

 

 1. Starostou obce p I n g .. Š agáta

                                B) Místostarosty obce p. Machka a p. Fraňka

                                 c) Výbory obce dovoleny na příštím zasedání zastupitelstva

                

 

 

 

Ill.         Stanoví podle§ 84, odst.2, písmeno r) zákona v souladu s.Nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územníchsamosprávných celků s účinnosti od 23.10.2018

ve výši maxima stanovené pro zastupitele v příloze , a to pro obce do 300 obyvatel.

 

Zasedání ukončil starosta obce. Popřál všem zvoleným zastupitelům hodně zdaru do celého volebního období.

 

V Milém dne 8. listopadu  2022

 

 

 

 

Starosta obce________________________________

 

Ověřovatelé zápisu :_________________________________________

Vyvěšeno: 14. 11. 2022

Datum sejmutí: 30. 11. 2022

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět