#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 20:28:10

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis z ustavuijícího zasedání zastupitelstva dne 23.10.2018

Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Milý dne 23. října 2018

 

 

Přítomni : p.Brož,  Dundr, T, Klíma, Kolda, Koldová L.,Kvasnička, Šmída

 

Program : 1. Zahájení

                 2. Slib zvolených zastupitelů

                 3. Volba starosty obce

                 4. Volba místostarosty obce

                 5. Volba dalších orgánů obce

                 6. Stanovení finančních odměn pro zastupitele

                 7. Usnesení, závěr

 

 

K jednotlivým bodům programu :

 

 1. Zasedání zahájil p. Josef Kolda. Přivítal přítomné a seznámil je s programem  zasedání. Konstatoval, že zasedání  je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvolení p.Kolda a Dundr.

 

 1. Pan Kolda přečetl slib zastupitelů dle § 69 odst.2 zákona o obcích v platném znění. Poté všichni zvolení zastupitelé pronesli slovo „slibuji“ a slib podepsali. Současně převzali osvědčení o zvolení.

   

 2. Předsedající p. Kolda navrhl na místo starosty p. Zdeňka Kvasničku. Zastupitelstvo jej zvolilo do funkce starosty obce.

   

 3. Řízení zasedání převzal nově zvolený starosta. Na funkci místostarosty navrhl Ing. Tomáše Klímu. Ten byl zvolen zastupitelstvem do funkce místostarosty.

   

 4. Na návrh starosty obce byli zastupitelstvem zvoleni do funkcí ve výborech obce:
 • Kontrolní výbor: -předseda Josef Kolda, členové- Milan Charvát, Karel Šmída
 • Finanční výbor:-předseda Josef Dundr, členové Karel Šmída ml., ,Radomír  Brož
 • Výbor pro občanské záležitosti. -předseda Lucie Koldová, členové Pavla Koldová, Iveta Pešulová

 

 

 1. Dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,přísluší zastupitelům s účinností od 23.10.2018  měsíční  odměny ve výši maxima stanoveným Přílohou č.1 tohoto nařízení  vlády pro obce do 300 obyvatel, a to  starosta 21899,00 Kč, místostarosta -19709,00 Kč, předsedové výborů-2190,00  Kč a členové výborů 1825,00 Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 1. Na závěr zasedání bylo přijato hlasy všech přítomných  zastupitelů  následující  usnesení:

Zastupitelstvo obce Milý                                                                           

 1. Bere na vědomí, že podle § 69, odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen“zákona“ složilo slib všech 7 zvolených členů zastupitelstva.
 2. Volí podle § 84, odst..2 písmeno m) zákona:
 1. Starostou obce p. Zdeňka Kvasničku
 2. Místostarostou obce p. Ing. Tomáše Klímu
 3. Předsedou  kontrolního výboru p. Josefa Koldu  a členy výboru p.Milana Charváta a Karla Šmídu
 4. Předsedou finančního výboru p. Josefa Dundra a členy výboru p. Radomíra Brože a Karla Šmídu ml.
 5. Předsedou výboru pro občanské záležitosti p. Lucii Koldovou a členy výboru p. Pavlu Koldovou a  Ivetu Pešulovou.
 1. Stanoví podle § 84, odst.2, písmeno r) zákona v souladu s . Nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn zastupitelstev územních samosprávných celků  s účinnosti od 23.10.2018

ve výši maxima stanovené pro zastupitele v příloze , a to pro obce do 300 obyvatel.

 

Zasedání ukončil starosta obce. Popřál všem zvoleným zastupitelům hodně zdaru do celého volebního období. Poděkoval končícímu zastupitelli p. Mgr. Milanu Charvátovi za vykonanou práci.

 

V Milém dne 23.října 2018

 

 

Starosta obce :  _____________________________________

 

 

Ověřovatelů zápisu : ________________________________________

Vyvěšeno: 23. 10. 2018

Datum sejmutí: 8. 11. 2018

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět