#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 19:20:07

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Zápis z jednání zastupitelstva dne 19.2.2019

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Milý dne 19.2.2019

Přítomni: p.Brož.  Dundr, , Klíma, Kolda, Koldová , Kvasnička,  Šmída +17 občanů

 Omluveni: 

Program : 1.Zahájení

                  2. Kontrola usnesení z předcházejících zasedání

                  3. Hospodaření obce k 31.12.2018

                  4. Domovní čističky odpadních vod

                  5. Různé

                  6. Diskuse

                  7  Usnesení, závěr                                   

K jednotlivým bodům programu:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Kvasnička. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p Kolda a Šmída
 2. Z posledního zasedání nebyly uloženy žádné úkoly.
 3. K 31..12..2018 činily příjmy rozpočtu celkem  3.500.051,47 Kč, což bylo 113,67% schváleného rozpočtu a výdaje činily 1.905.898,84 Kč, což bylo 61,90 %  schváleného rozpočtu. Žádné  výdaje dle paragrafů nebyly překročeny. Rozpočet skončil jako přebytkový .
 4. 31.12.2018 došlo rozhodnutí SFŽP o přiznání dotace na výstavbu  domovních čističek odpadních vod. Celkové náklady byly stanoveny na 6931900 Kč. Výše dotace bude činit 5210000 Kč, tj. 75,2 % nákladů. Do 17.12.2019 musíme uzavřít s SFŽP smlouvu o poskytnutí dotace, dokončení akce je stanoveno max na 31.12.2021. V první řadě je nutno vybrat zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách. Na zasedání v březnu budou projednány a schváleny podmínky výběrového řízení.
 5. V tomto bodě bylo projednáno:

  -Přezkoumání hospodaření za strany KÚ Středočeského kraje bude provedeno až 22.5.2019, tudíž schválení účetní závěrky za rok 2018 a závěrečného účtu za rok 2018 proběhne v měsíci červnu 2019.

  - Ke konci roku došla od Obce Srbeč zastoupené JUDr Zuzanou Juppovou výpověď ze stávající smlouvy na dodávku pitné vody, a to k 31.3.2019. Proběhlo již první jednání a bylo dohodnuto, že bude vypracována  zcela nová smlouva, která bude odpovídat požadavkům Zákona č.274/2001 Sb. Návrh bude projednán v březnu.

  - informace o plánu ČEZ Distribuce na demontáž venkovního  vedení  NN a jeho nahrazení kabelovým vedením -projednána a schválena Smlouva o budoucí smlouvě u čp. 93

  - projednána a schválena Smlouva o zřízení věcného břemene u p.č. 762/47 v kú. Milý .

  - Projednána a schválena Smlouva na zřízení věcného břemena  na p.č. 914 v k.ú. Milý

  - projednána žádost Svazu zdravotně postižených o dotaci na činnost v r.2019. Schválen  příspěvek ve výši 2000,00 Kč.

  -Podána informace o postupu zavedení integrace autobusové osobní dopravy v rámci kraje a hl.města Prahy.

   

           6. Diskuse:

           p. Mandová -obnova dětského hřiště

           p. Šoura – vývoz popelnic jiného objemu

 1.  Na závěr zasedání bylo hlasy všech přítomných zastupitelů schváleno následující usnesení:
 1. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvy na zřízení věcného břemene na p.č. 762/47 , 914 a 869/3 vše v k.ú. Milý.
 2. Zastupitelstvo bere na vědomí podmínky SFŽP k poskytnutí dotace na výstavbu DČOV a 

   

   

 3. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek SZP N.Strašecí ve výši 2000 Kč.

   

  Příští zasedání bude 24.4.2018

   

  Starosta obce : ____________________________________

   

  Ověřovatelé zápisu : ______________________________________________-

 

Vyvěšeno: 20. 2. 2019

Datum sejmutí: 8. 3. 2019

Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička

Zpět