#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 19:43:41

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Vyhláška č.1/2009 o ukládání rostliných zbytků


Obecně závazná vyhláška č. 1/2009Zastupitelstvo obce Milý na svém zasedání dne 26.5.2009 se usneslo vydat na základě § 10a odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Sběr a shromažďování rostlinných zbytků

Čl.1
Úvodní ustanovení.


Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce lze celoročně (v závislosti na klimatických podmínkách) :

a) předávat v komunitním kompostovišti založeném Obcí Milý. Toto kompostoviště je na oplocené části pozemku obce p.č. 661(hřiště proti Obecnímu úřadu).
b) Předávat v komunitním kompostovišti založeném a provozovaném jinou osobou než Obcí Milý v místě, kde nedojde k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními předpisy( např. na zahradách).

Čl. 2
Vymezení rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad


1. Rostlinnými zbytky jsou :

a) Zbytky všech částí rostlin rostoucích na zahradách
b) Tráva po sečení zeleně.
c) Suchá tráva po zimní údržbě travních ploch.
d) Suché listí
e) Ořezané větve keřů a stromů.

2. Na kompostoviště nelze ukládat:

a) Drny z travních porostů
b) Ostatní odpad(papír, sklo, kovy, plasty).
c) Kamení, suť, písek.
d) Rostlinné zbytky znečištěné chemickými látkami, oleji a pohonnými hmotami.


-2-

Čl. 3
Podmínky ukládání rostlinných zbytků

1. Úložiště rostlinných zbytků je vymezeno oploceným prostorem.1. . Rostlinné zbytky uvedené v bodech a) až d) čl. 2 odst. 1 této vyhlášky se skládají vlevo od vjezdu do prostoru(směrem do svahu).
2. Rostlinné zbytky uvedené v bodě e) čl.2 odst. 1 této vyhlášky se ukládají vpravo od vjezdu do prostoru.
3. Vymezení druhů zbytků bude označeno na plotě.
4. Rostlinné zbytky lze ukládat celoročně s výjimkou období, kdy bude souvislá sněhová pokrývka převyšující 5 cm.

Čl. 4
Způsob využití zeleného kompostu

1. Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.Čl. 5
Organizace sběru rostlinných zbytků

1. Za provoz a pořádek zodpovídá osoba stanovená zastupitelstvem obce.


Čl.6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti k 1.6.2009Starosta obce:_________________ Místostarosta obce :___________________Vyvěšeno dne : 5.5.2009

Sejmuto dne:

Vyvěšeno: 5. 5. 2009

Datum sejmutí: 20. 5. 2009

Zpět