#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je pondělí, 28. 11. 2022, 23:58:52

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

Vyhláška č.1/2004-Požární řád obce

 

                           Obecně závazná vyhláška č. 1/2004

 

 

 

     Zastupitelstvo obce  Milý na svém zasedání dne 20.9.2004 se usneslo vydat na základě § 29 odst.l písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a 84 odst. 2, písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

                                     P O Ž Á R N Í   Ř Á D   O B C E

 

                                                                          Čl.1

                                                              Úvodní ustanovení.

 

 

Požární řád  obce Milý upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15, odst.1 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb, k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

                                                                          Čl. 2

            Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

 

1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů   před požáry , živelnými pohromami a jinými       mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou SDH obce Milý podle čl.5této vyhlášky a dále následující jednotkou HZS Kladno PS Slaný a dalšími jednotkami dle přílohy č.l této vyhlášky.

 

2. K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele SDH obce.

 

                                                                          Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného  

nebezpečí vzniku požáru s ohledem na místní situaci

 

1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

    a) sušení chmele , požární bezpečnost je při provozování této činnosti zabezpečena provozovatelem  daného technologického zařízení, který stanoví podmínky požární bezpečnosti v pracoviště včetně zajištění požárních hlídek.

    b) doba topné sezony ve všech obytných jednotkách v obci. Požární bezpečnost zajišťují jednotliví vlastníci a uživatelé nemovitostí.

   

2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období sucha v lesních porostech a letní období od 1.6. do 30.9. kalendářního roku. Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vydáváním zákazu kouření, rozdělávání ohňů popřípadě zákazem vstupu do lesních porostů.

 

3. Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v obci nejsou.

                                                                          - 2 –

 

                                                                          Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

  1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7

 

  1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1

 

 

                                                                          Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných obce , kategorie, početní stav a vybavení

 

  1. Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou v příloze č. 2 této vyhlášky. Kategorie, stav a vybavení jsou rovněž uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Příloha č. 2 je nedílnou součástí Požárního  řádu obce.

 

                                                                          Čl.6

  Přehled o zdrojích vody pro hašení požáru a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

 

  1. Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou a vybavením umožnit účinný požární zásah:

-         umělé : - hydrantová síť obecního vodovodu – kapacita 6 hydrantů

-                      - požární nádrže v Milém a na Boru  - kapacita 350 m3

 

  1. Obec udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku  a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5 této vyhlášky a jednotce HZS Kladno.
  2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a  čerpání vody pro hašení požárů , zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku  a trvalou použitelnost zdroje, což mimo jiné znamená zákaz čerpání vody z požární nádrže k jiným účelům než je hašení požárů.
  3. Vlastník pozemku příjezdové komunikace ke zdrojů vody pro hašení je povinen  zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastní převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu(správce, nájemce) nevykonává-li svá práva vůči pozemku sám.

 

 

                                                                          Čl. 7

Seznam  ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

  1. Obec zřizuje následující ohlašovny požáru, které jsou trvale označeny tabulkou „OHLAŠOVNA POŽÁRU“ :

                                                                     -3-

 

A – ohlašovna Milý- Milý č.p. 93 p. Karel Šmída – tel. 313  562 501

B -  ohlašovna Bor  - Milý – Bor č.p. 85 p. Josef Richtr – tel. 313 562 339

 

 

                                                                     Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí :

a)      sirénou – místo ovládání – OÚ Srbeč

b)      místním rozhlasem (slovně a znělkou) místo ovládání – OÚ Milý

c)      osobně členem SDH v Milém – místo ovládání – OÚ Milý

 

                                                                           Čl.9

         Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu obce Milý je uveden v příloze č. 1.

 

                                                                          Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Požární řád obce ze dne 1.4.1991.

 

                                                                          Čl. 11

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti  dne 1.10. 2004  

 

 

 

Starosta obce:_________________      Místostarosta obce :___________________

 

                                   

 

Vyvěšeno dne :

 

Sejmuto dne:

 

Vyvěšeno: 21. 9. 2004

Zpět