#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je neděle, 4. 12. 2022, 20:32:49

Vyhledávač Firem

Obsah

Zpět

pravidla pro přijímání stížností

                                                   Obec Milý

 

                                                Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností

 

    Starosta obce Milý podle § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), stanovil dne 4.8.2003, tato pravidla pro přijímání a vyřizování stížností:

                                                                    Článek 1

 

                                                              Přijímání stížností

 

 

 1. Stížnost může být podána písemně, elektronicky nebo ústně.
 2. Písemnou stížnost může předat každý přímo na Obecní úřad v Milém(dále jen“obecní úřad“) v době úředních hodin. Na požádání se příjem žádosti potvrdí otiskem podacího razítka s uvedením data na kopii podání.
 3. Elektronickou stížnost lze podat prostřednictvím E-mailové adresy : mily@obecni-urad . net.
 4. Ústní stížnosti přijímají v době úředních hodin na obecním úřadu starosta obce a místostarosta. Při ústním podání, které nelze vyřídit ihned, se sepíše záznam. Který musí obsahovat jméno a adresu stěžovatele, konkrétní obsah stížnosti , podpis stěžovatele a osoby, která záznam sepsala.

                                                                    Článek 2

 

                                                           Evidence stížností

 

 

 1. Stížnost se zaeviduje na obecním úřadu v podacím deníku. Stížnosti a spisový materiál týkající se jejich vyřizování se zakládají odděleně od ostatních spisů.
 2. Na obecním úřadě se vede centrální se vede centrální evidence všech došlých a ústně podaných stížností, která obsahuje následující údaje: datum podání, jméno a příjmení stěžovatele, předmět stížnosti, data podání zpráv o způsobu vyřízení stížnosti, jak byla splněna opatření k nápravě.

                                                                   Článek 3

 

                                                          Vyřizování stížností

 

 

 1. Starosta obce rozhodne o způsobu vyřízení stížnosti a pokud nepůjde o podání podle § 16 odst.2 písm. F) zákona o obcích , bude stížnost vyřízena obecním úřadem nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla doručena obecnímu úřadu. V případě ,že obecní úřad nebude moci vyřešit stížnost do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena  obecnímu úřadu, může rozhodnout starosta obce ve vyjímečných případech o prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti, a to nejpozději do 60 dnů popřípadě do 90 dnů  ode dne doručení obecnímu úřadu. O důvodech musí být uvědoměn stěžovatel.
 2. Anonymní stížnosti posoudí starosta obce a stanoví další postup.
 3. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření  k odstranění zjištěných závad a stěžovatel byl o tom vyrozuměn.

                                                                  Článek 4

 

                                 Rozbor o došlých vyřízených a nevyřízených stížnostech

 

 

 1. Starosta obce bude o došlých vyřízených a nevyřízených stížnostech s vyhodnocením jejich obsahu, příčin, zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě průběžně informovat Zastupitelstvo obce Milý na jeho nejbližším veřejném zasedání.

                                                                 Článek 5

 

                                                                 Kontrola

 

 

 1. Kontrolu dodržování těchto pravidel provádí starosta obce a kontrolní výbor zastupitelstva obce Milý.

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 4. srpna 2003

                                                                                   Starosta obce Milý

                                                                                   Zdeněk Kvasnička

 

Vyvěšeno: 5. 8. 2003

Zpět